Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok

Pridruži se iniciativi

Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok

Izpolni obrazec

Nastanek iniciative

V začetku leta 2020, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija (danes namreč ni)  in ves čas do sedaj, se je v imenu t.i. zdravstvene krize v Sloveniji začela veliko bolj zaskrbljujoča kriza: kriza vrednot, kriza odnosov, kriza družbenega razkroja. Velik del bremena se je prenesel tudi na otroke. Najprej na srednjo šolo, zadnjo triado osnovne šole in potem še na najmlajše. Zaprtje šol in šolanje na daljavo, prepoved druženja, omejevanje stikov in zapiranje v t.i. mehurčke, maske, razdalje, razkuževanje, samotestiranje. Ukrepi, ki vse do danes niso podkrepljeni z nobeno metodološko preverljivo študijo.  Ukrepi, ki v naše otroke režejo nepopravljive sledi. Kdo drug, če ne prav starši, smo odgovorni, da svoj naraščaj zaščitimo in jim zagotovimo pogoje za normalen psiho-fizični razvoj.  S tem namenom smo se starši iz celotne Slovenije povezali v Civilno iniciativo staršev za zaščito otrok.

Iniciativo sestavljamo zainteresirani starši, ki smo strokovno usposobljeni za delo na tem področju in redno sodelujemo s strokovnjaki medicinske, zdravilske, pravne, sociološke, ekonomske in drugih strok.

Naše poslanstvo

Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok predstavlja neformalno pobudo za zaščito pravic otrok v Sloveniji. Sledi Konvenciji o otrokovih pravicah, ki kot otroka pojmuje vsakogar, ki je mlajši od 18 let. Skladno s konvencijo otroci niso last nikogar in imajo enake splošne pravice kot odrasli, poleg tega pa še posebne človekove pravice, ki so potrebne za zaščito otrok v času njihovega odraščanja. Kot izhaja iz Konvencije je osnovna kakovost življenja pravica vseh otrok in ne le privilegij nekaterih, zagotavljanje njihove blaginje in razvoja sta nujna v vsaki družbi. Otroci so seveda odvisno od odraslih: od družine, pa tudi od države, ki je glavni nosilec dolžnosti, da poišče alternativo, ki predstavlja najboljši otrokov interes, kadar družina ne zmore ustrezno zadovoljiti otrokovih potreb. S tem vsako (ne)ukrepanje države vpliva na otroke močneje kot na katerokoli drugo skupino v družbi. Vsako področje vladne politike, od izobraževanja do javnega zdravja, prizadene otroke, zato kratkovidno oblikovanje politike, ki ne upošteva otrok, negativno vpliva na prihodnost vseh članov družbe. Zdrav razvoj otroka torej ni zgolj njegova pravica, ampak je tudi ključnega pomena za bodočo blaginjo vsake družbe.

Naše poslanstvo je, da se ukrepi ukinejo, saj raziskave, ki smo jih pridobili v času delovanja potrjujejo, da niti en sam ukrep ne omejuje zbolevnosti otrok, niti prenosljivosti na ali z njih na kogarkoli drugega. Vlada, Ministrstvo za zdravje, NIJZ in t.i. strokovna skupina do danes nista zmogla predstaviti niti enega znanstvenega argumenta, ki bi podkrepil izvajanje ukrepov.

Skupaj nam bo uspelo zagotoviti otrokom zdravo otroštvo v pravem pomenu te besede.

Naše vrednote

Pravica do svobodnega dihanja, da so otroci zdravi brez dokazovanja (testiranja), brez zamaskiranih učiteljev

Pravica otrok do najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo

Pravica, da jim ne vsiljujejo nepreverjenih zdravil in cepiv, da na njih ne izvajajo medicinskih eksperimentov

Pravica do normalnega šolanja, do normalnega druženja, do normalnega otroštva

Pravica otrok do ustreznega javnega varstva.

Pravica otrok do izobraževanja, usmerjenega k popolnemu razvoju otrokove osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti.

Pravico otrok do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti, in do prostega udeleževanja kulturnega življenja in umetnosti.

Pravica otrok do svobodnega združevanja in do svobode mirnega zbiranja.

Vizija

Šola in otroštvo brez mask, brez testiranja, brez PCT ukrepov.

Vedno več dokazov je, da ukrepi delujejo kontraproduktivno in da kvečjemu negativno vplivajo na zdravje populacije, na zdravje otrok. Na drugi strani javne inštitucije – Ministrstvo za zdravje, NIJZ, JAZMP in strokovna skupina niso predstavili nikakršnih dokazov, da so katerikoli ukrepi dosegli kak pozitiven rezultat. Gre samo za pavšalne navedbe, brez znanstvenih dokazov, brez raziskav. Ljudje zbolevajo, a omenjene inštitucije ne zmorejo podkrepitve niti z osnovnimi dokumenti.

Naša vizija je opustitev ukrepov, neizenačevanje javnega zdravja z vsoto individualnega zdravja, saj ne morejo biti zdravi ljudje soodgovorni za zdravje drugih, še posebej, če za to ni nikakršnih dokazov.

Naša vizija je šola in otroštvo brez mask, brez testiranja, brez PCT ukrepov.

Naša vizija je, da se zdravim otrokom in zdravim staršem ni potrebno dokazovati, da so zdravi in da mora medicinska stroka za kakršnakoli zdravljenja najprej zagotoviti dokaze, da delujejo in da so lahko le predmet svobodne odločitve.

Naša vizija je zagotoviti otrokom zdrav psiho-fizični razvoj v zdravem okolju, brez strupov – razkužil, kjer se lahko svobodno družijo in prejemajo znanje s strani kompetentnih in tudi zdravstveno osveščenih učiteljev in pedagogov.

Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok se bo trudila prepoznati in preprečiti vsakršne indice, na osnovi katerih bi lahko na kakršenkoli način nastale okoliščine, ki bi lahko povzročile kršitve katerekoli otrokove pravice. Kadar nastanka takšnih okoliščin ne bo mogla preprečiti, bo naredila vse, da se jih odpravi in se otrokom ponovno zagotovijo njihove pravice. Iniciativa bo tako postala temeljni branik izpolnjevanja otrokovih pravic v Sloveniji ter kot takšna pomembno prispevala k blaginji naše družbe.

Članki

Pridružite se našim aktivnostim

Z namenom, da preprečimo krivice in poškodovanje naših otrok in zaviranje njihovega razvoja, delujemo v smeri opustitve ukrepov tako, da izkoriščamo pravne zmožnosti, ki jih imamo na voljo.

Vabimo vas, da se nam pridružite v tem boju. Izpolnite spodnji obrazec in se uvrstite med naše podpornike. Redno vas bomo obveščali o našem delovanju in načinih, kako lahko pomagate tudi vi.

Moji podatki

Otrok hodi na:

Vaša prijava je bila uspešno oddana
Pri pošiljanju je prišlo do napake. Prosimo preverite če ste vse izpolnali pravilno in poskusite znova.

Izjavljamo, da bomo z vašimi podatki ravnali in jih hranili skladno z GDPR. Z izbiro “Želim prejemati obvestila” se strinjate, da vam Iniciativa staršev za zaščito otrok, ki deluje v okviru Društva za zaščito človeka in njegovih pravic Slovenije, pošilja obvestila.

Akcije v teku

Ustavna presoja

Konec novembra 2021 je Civilna iniciativa staršev za zaščito otrok s pomočjo odv. Urbančiča vložila pobudo vložili pobudo za Ustavno presojo spornega vladnega Odloka (v bistvu so sporni pravzaprav vsi…), na osnovi katerega so se v šole implementirali ukrepi, s katerimi so kršene temeljne pravice naših šolarjev. Pobuda se vodi pod opravilno številko U-I 816/21. Preko peticije je to ustavno presojo podprlo več kot 8600 staršev.

V zadnjem tednu decembra smo z odv. Verstovškom vložili še eno ustavno presojo.

Do danes smo vložili večje število Ustavnih presoj in pritožb, prav tako tožb na upravno in kasneje na vrhovno sodišče.

Priprava kazenskih ovadb

Zbiramo opise najrazličnejših kršitev, ki se dogajajo v osnovnih šolah od 17. 11. 2021 dalje. Na osnovi prejetih opisov bodo vložene kazenske ovadbe zoper odločevalce in izvajalce. Vabimo vas, da nam morebitne kršitve pri vašem otroku posredujete preko naše spletne strani v rubriki »Pridružite se iniciativi«.

Krajši opomnik možnih kršitev:

  • Od kdaj (do kdaj) je (bil) otrok doma
  • Opis vsega dogajanja 17. 11. 2021 (kako je potekal vstop v prostore šole, kaj se je dogajalo, če so otroka brez soglasja spustili v šolo – osamitev, pritiski, spremenjen sedežni red – npr. otrok je lahko v razredu, vendar v »ločeni« klopi; napotitev v ločeni prostor, kjer je bil z otrokom npr. učitelj; kdaj in na kakšen način so obvestili starše, da je otroku onemogočen vstop v šolo/razred)
  • Pritiski na otroke (razdalje, maske, razkuževanje; če imajo prepoved, da si stvari posojajo; ustrahovanje, kaj bo, če ne prinesejo podpisanega soglasja; indoktrinacija s filmi o testiranju, razdaljah; verbalno nasilje v smislu, da so netestirani otroci nevarni za druge otroke ipd.)
  • Pritiski na otroke preko staršev (ali so dobili gradiva za šolanje na daljavo, če da – v kakšni obliki – samo napisano, datoteke z glasovnimi pojasnili, videokonference; preverjanje in ocenjevanje znanja: ali je bilo omogočeno, kako se je izvajalo, pogoji za izvedbo – testi, soglasja…)
  • Če ima otrok DSP, ISP – koliko ur tedensko ima otrok dodeljenih (DSP po odločbi, ISP verjetno po dogovoru s šolo) ali se izvaja in če da kako.